Podsumowanie akcji „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” - Aktualności - KMP Chełm

Aktualności

Podsumowanie akcji „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego jest jednym z priorytetowych zadań Policji. Od początku 2018 roku na drogach powiatu chełmskiego doszło do dwóch wypadków drogowych z udziałem osób pieszych. Mając na względzie przeciwdziałanie tego typu zdarzeniom, policjanci z chełmskiej komendy prowadzili wczoraj działania w ramach akcji „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”.

Wczoraj od samego rana policjanci z chełmskiej komendy prowadzili działania w ramach akcji „Niechronienie uczestnicy ruchu drogowego”. Ich celem było zapobieganie zdarzeniom drogowym z udziałem osób pieszych i rowerzystów, jak też egzekwowanie przestrzegania obowiązujących w tym przedmiocie przepisów ruchu drogowego. Policjanci zwracali szczególna uwagę na zachowania kierowców w pobliżu przejść dla pieszych, prawidłowość przechodzenia pieszych przez jezdnię, a także obowiązek noszenia po zmroku poza terenem zabudowanym elementów odblaskowych. Za popełnione wykroczenia kierujący jak też piesi otrzymywali mandaty karne. Najwięcej było ich za przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym oraz przekraczanie dozwolonej prędkości. Wobec jednego kierującego skierowany będzie wniosek o ukaranie do sądu.

Pomimo prowadzonych akcji oraz licznych apeli o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze, wciąż dochodzi do zdarzeń z udziałem osób pieszych. W styczniu na terenie powiatu chełmskiego miały miejsce dwa wypadki drogowe, w których doszło do potrącenia pieszych. Na skutek tych zdarzeń jedna osoba z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala, a jedna zmarła w wyniku doznanych obrażeń. Dlatego też, tak ważne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego.