Kierownictwo - KMP Chełm

Kierownictwo

Kierownictwo

 

Komendant Miejski Policji

mł. insp. Mariusz Kołtun

 

 

 

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji

mł. insp. Paweł Łuka

   

 

 

 

po. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji

podinsp. Marian Pisklak

 

 

 

 

 

Interesanci w sprawach skarg przyjmowani są przez:

- Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie oraz jego zastępców w poniedziałki w godz. 14.00 - 17.00,

- policjantów Zespołu ds. Kontroli w poniedziałki w godz. 07.30 - 17.00, a w pozostałe dni robocze tygodnia w godz. 07.30 - 15.30,

- pozostałych upowaznionych policjantów codzinnie w godzinach służby.

 

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego: podinsp. Jarosław Chmielewski

Naczelnik Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą: p.o. podinsp. Arkadiusz Ciszak

Naczelnik Wydziału Prewencji: asp. szt. Artur Panasiuk

Naczelnik Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego: kom. Dariusz Norejko

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego: kom. Jarosław Jasina

Naczelnik Wydziału Wspomagającego: (KSC) Agnieszka Piróg

Zespół Kadr i Szkolenia: (KSC) starszy specjalista Wioletta Czerniak

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych: (KSC) specjalista Bożenna Buczek

Zespół ds.Kontroli: podinsp. Alicja Cichecka, nadkom. Joanna Szymala

Jednoosobowe Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej: podkom. Ewa Czyż

Jednoosobowe Stanowisko ds.  BHP i Ochrony Przeciwpożarowej: (KSC) specjalista Anna Perkowska-Ligaj

Rewir Dzielnicowych: Kierownik asp. Marcin Kiczyński

Komendant Komisariatu Policji w Dorohusku: asp. szt. Jarosław Stopa

Komendant Komisariatu Policji w Rejowcu Fabrycznym: nadkom. Bartłomiej Deszczka

Komendant Komisariatu Policji w Żmudzi: podkom. Halina Czuluk

Kierownik Posterunku Policji w Sawinie: mł. asp. Mariusz Młynarski

Kierownik Posterunku Policji w Siedliszczu: asp. szt. Rafał Dzieńkowski

Kierownik Posterunku Policji w Rejowcu: mł. asp. Sylwia Małkowska