Kierownictwo - KMP Chełm

Kierownictwo

Kierownictwo

 

Komendant Miejski Policji

mł. insp. Mariusz Kołtun

 

 

 

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji

mł. insp. Paweł Łuka

   

 

 

 Zastępca Komendanta Miejskiego Policji

mł. insp. Piotr Sawa

 

 

 

 

 

Interesanci w sprawach skarg przyjmowani są przez:

- Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie oraz jego zastępców w poniedziałki w godz. 14.00 - 17.00,

- policjantów Zespołu ds. Kontroli w poniedziałki w godz. 07.30 - 17.00, a w pozostałe dni robocze tygodnia w godz. 07.30 - 15.30,

- pozostałych upowaznionych policjantów codzinnie w godzinach służby.

 

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego: nadkom. Bartłomiej Deszczka

Naczelnik Wydziłu d/w z Przestępczością Gospodarczą: nadkom. Jarosław Chmielewski

Naczelnik Wydziału Prewencji: asp. szt. Artur Panasiuk

Naczelnik Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego: kom. Dariusz Norejko

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego: kom. Jarosław Jasina

Naczelnik Wydziału Wspomagającego: (KSC) Agnieszka Piróg

Zespół Kadr i Szkolenia: (KSC) starszy specjalista Wioletta Czerniak

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych: (KSC) specjalista Bożenna Buczek

Zespół ds.Kontroli: podinsp. Alicja Cichecka, nadkom. Joanna Szymala

Jednoosobowe Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej: podkom. Ewa Czyż

Jednoosobowe Stanowisko ds.  BHP i Ochrony Przeciwpożarowej: (KSC) specjalista Anna Perkowska-Ligaj

Komendant Komisariatu Policji w Dorohusku: asp. szt. Jarosław Stopa

Komnndant Komisariatu Policji w Rejowcu: asp. szt. Krzysztof Żukowski

Komendant Komisariatu Policji w Żmudzi: podinsp. Sławomir Buczek

Kierownik Posterunku Policji w Sawinie: asp. szt. Rafał Dzieńkowski

 

 

KOMENDA  MIEJSKA  POLICJI   W  CHEŁMIE

 

 ul.. Żwirki i Wigury 20

 22 – 100  Chełm

 tel. centrala: (82) 560-10-00

 

 

Oficer Dyżurny:

tel.    82 560 12 10

tel.    82 560 14 80

fax    82 560 14 83

 

 

Oficer prasowy:


podkom. Ewa Czyż:
kom. 504 195 198
tel.    82 560 14 41
fax    82 560 14 00

e-mail:  rzecznik.kmpchelm@lu.policja.gov.pl

 

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie:

tel. 82 560 14 02

fax 82 560 14 04

 

Sekretariat Wydziału Prewencji:

tel. 82 560 14 32

fax 82 560 14 33

 

Sekretariat Wydziału Kryminalnego:

tel. 82 560 14 12

fax 82 560 14 13

 

Sekretariat Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą:

tel. 82 560 10 35

fax 82 560 10 73

 

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego

tel. 82 560 15 02

fax 82 560 15 03

 

Sekretariat Wydziału Patrolowo- Interwencyjneg

tel. 82 560 15 52

fax 82 560 15 53

 

Wydział Wspomagający

tel. 82 560 13 12

fax 82 560 13 13

 

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

tel. 82 560 10 82

fax 82 560 10 83

 

Zespół Kadr i Szkolenia

tel. 82 560 10 56

fax 82 560 10 53

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej

tel. 82 560 14 41

tel. kom. 504 195 198

fax 82 560 14 00