Struktura organizacyjna - KMP Chełm

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Komendy Miejskiej Policji w Chełmie - opracowano na podstawie Regulaminu Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

 

KOMENDANT  MIEJSKI  POLICJI  W  CHEŁMIE

 • Zespół Kadr i Szkolenia
 • Wydział Wspomagający
 • Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Zespół ds. Kontroli
 • Jednoosobowe Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej
 • Jednoosobowe Stanowisko ds. BHP

 

 

I  ZASTĘPCA   KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W CHEŁMIE

 • Wydział Prewencji
 • Wydział Patrolowo- Interwencyjny
 • Wydział Ruchu Drogowego
 • Komisariat Policji w Dorohusku
 • Posterunek Policji w Sawinie
 • Posterunek Policji w Siedliszczu

                                                                                                                                                  

 

ZASTĘPCA   KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W CHEŁMIE

 • Wydział Kryminalny
 • Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą
 • Komisariat Policji w Żmudzi
 • Komisariat Policji w Rejowcu Fabrycznym
 • Posterunek Policji w Rejowcu