Dane teleadresowe - KMP Chełm

Dane teleadresowe

KOMENDA  MIEJSKA  POLICJI   W  CHEŁMIE

 

 ul.. Żwirki i Wigury 20

 22 – 100  Chełm

 tel. centrala: (82) 560-10-00

 

 

Oficer Dyżurny:

tel.    82 560 12 10

tel.    82 560 14 80

fax    82 560 14 83

 

 

Oficer prasowy:


podkom. Ewa Czyż:
kom. 504 195 198
tel.    82 560 14 41
fax    82 560 14 00

e-mail:  rzecznik.kmpchelm@lu.policja.gov.pl

 

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie:

tel. 82 560 14 02

fax 82 560 14 04

 

Sekretariat Wydziału Prewencji:

tel. 82 560 14 32

fax 82 560 14 33

 

Sekretariat Wydziału Kryminalnego:

tel. 82 560 14 12

fax 82 560 14 13

 

Sekretariat Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą:

tel. 82 560 10 35

fax 82 560 10 73

 

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego

tel. 82 560 15 02

fax 82 560 15 03

 

Sekretariat Wydziału Patrolowo- Interwencyjneg

tel. 82 560 15 52

fax 82 560 15 53

 

Wydział Wspomagający

tel. 82 560 13 12

fax 82 560 13 13

 

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

tel. 82 560 10 82

fax 82 560 10 83

 

Zespół Kadr i Szkolenia

tel. 82 560 10 56

fax 82 560 10 53

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej

tel. 82 560 14 41

tel. kom. 504 195 198

fax 82 560 14 00

 

 

Komisariaty:

 

Komisariat Policji - Dorohusk

ul. Niepodległości 51

22-175 Dorohusk
tel.   82  566 1838

fax   82  560 1244

 

 

Komisariat Policji - Rejowiec

ul Parkowa 23

22-360 Rejowiec

tel.   82  560 1103

fax   82  560 1303

 

Komisariat Policji - Żmudź

ul. Kasztanowa 36

22-114 Żmudź

tel.   82  560 1110

fax   82  560 1310

 


 

Posterunek:

 

 

 

Posterunek Policji - Sawin

ul. Chutecka 12

22-107 Sawin

tel.   82  560 1106

fax   82  560 1306