Komenda - KMP Chełm

Komenda Miejska Policji w Chełmie

 

Adres:

ul. Żwirki i Wigury 20

22-100 Chełm

tel. (82) 560-10-00, (82) 560-12-10

fax (82) 560-14-83

e-mail: rzecznik.kmpchelm@lu.policja.gov.pl