Komenda - KMP Chełm

Komenda Miejska Policji w Chełmie

 

Adres:

ul. Żwirki i Wigury 20

22-100 Chełm

tel. 47 813 1210

fax 47 811 1583

e-mail: rzecznik.kmpchelm@lu.policja.gov.pl

 

Oficer Dyżurny:

tel.    47 813 1210

fax    47 811 1583

 

 

Oficer prasowy:

  podkom. Ewa Czyż:

tel. kom. 504 195 198

tel.  47 813 1441

fax   47 811 1576

e-mail:  rzecznik.kmpchelm@lu.policja.gov.pl

 

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie:

tel. 47 813 1402

fax 47 811 1577

 

Sekretariat Wydziału Prewencji:

tel. 47 813 1432

fax 47 813 1433

 

Sekretariat Wydziału Kryminalnego:

tel. 47 813 1412

fax 47 811 1578

 

Sekretariat Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą:

tel. 47 813 1035

fax 47 811 1569

 

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego

tel. 47 813 1502

fax 47 811 1584

 

Sekretariat Wydziału Patrolowo- Interwencyjnego

tel. 47 813 1552

fax 47 811 1585

 

Wydział Wspomagający

tel. 47 813 1312

fax 47 811 1574

 

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

tel. 47 813 1082

fax 47 811 1570

 

Zespół Kadr i Szkolenia

tel. 47 813 1056

fax 47 811 1568