Komisariaty Policji - KMP Chełm

Komisariaty Policji

Komisariaty Policji

Komisariaty:

 

Komisariat Policji - Dorohusk

ul. Niepodległości 51

22-175 Dorohusk
tel.   82  566 1838

fax   82  560 1244

 

 

Komisariat Policji - Rejowiec

ul Parkowa 23

22-360 Rejowiec

tel.   82  560 1103

fax   82  560 1303

 

Komisariat Policji - Żmudź

ul. Kasztanowa 36

22-114 Żmudź

tel.   82  560 1110

fax   82  560 1310