Komisariaty Policji - KMP Chełm

Komisariaty Policji

Komisariaty Policji

Komisariaty:

 

Komisariat Policji - Dorohusk

ul. Niepodległości 51

22-175 Dorohusk
tel.   82  566 1838

fax   82  560 1244

 

 

Komisariat Policji - Rejowiec Fabryczny

ul. Orzechowa 17

22-170 Rejowiec

tel.   82  560 

fax   82  560 

 

Komisariat Policji - Żmudź

ul. Kasztanowa 36

22-114 Żmudź

tel.   82  560 1110

fax   82  560 1310