Komisariaty Policji - KMP Chełm

Komisariaty Policji

Komisariaty Policji

Komisariaty:

 

Komisariat Policji - Dorohusk

ul. Niepodległości 51

22-175 Dorohusk
tel.   47 813 5210

fax   47 811 1586

 

 

Komisariat Policji - Rejowiec Fabryczny

ul. Orzechowa 17

22-170 Rejowiec

tel.   47 813 5366

fax   47 811 1787

 

Komisariat Policji - Żmudź

ul. Kasztanowa 36

22-114 Żmudź

tel.   47 813 5650

fax   47 811 1590